Politica de Confidenţialitate

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă Politica de Confidenţialitate Asociatia Atipic, detaliată în cele ce urmează. Aceste informaţii sunt detaliate de un număr de întrebări frecvente (FAQ) care sunt de asemenea disponibile online şi care fac parte din această Politică de Confidenţialitate. Această Politică de Confidenţialitate descrie modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociatia Atipic în legătură cu operarea acestui site web, furnizarea serviciilor sale, vânzarea produselor sale, în scopul de a vă ţine la curent cu iniţiativele sale şi pentru a înbunătăţi modul în care vă deservim.

Asociatia Atipic respectă dreptul la confidenţialitate al tuturor utilizatorilor site-urilor sale şi al persoanelor ale căror date le prelucrează în alte moduri şi orice informaţie colectată despre dumneavoastră va fi utilizată, în primul rând, pentru furnizarea serviciilor pe care le puteţi solicita iar în al doilea rând, cu acordul dumneavoastră, pentru a vă ţine la curent cu iniţiativele Asociatia Atipic şi pentru ameliorarea modului în care vă deservim. Realizăm acest lucru prin utilizarea în mod adecvat a acestor informaţii, astfel cum este detaliat în cele ce urmează.

Informaţiile nu vor fi dezvăluite niciunei persoane din afara Asociatia Atipic , a societăţilor afiliate sau asociate la aceasta, a agenţiilor, distribuitorilor sau persoanelor autorizate, reprezentanţilor ori distribuitorilor şi a altor societăţi cu care Asociatia Atipic au contractat prestarea de servicii în beneficiul dumneavoastră , precum şi din afara oricărui reprezentant, cesionar sau înlocuitor al părţilor la care s-a făcut referire mai sus. Informaţiile vor fi tratate în conformitate cu prevederile legislaţiei române cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, în special în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea privind Protecţia Datelor”) şi pot fi stocate şi utilizate iniţial în interiorul sau în afara Uniunii Europene (UE) / Zonei Economice Europene (ZEE), oriunde în lume. Transferul datelor cu caracter personal în state din afara UE / ZEE se realizează pentru unul sau mai multe din scopurile menţionate mai sus iar SC Total Dream Distribution SRL va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate într-un mod adecvat.

Aveţi o serie de drepturi în baza legislaţiei româneşti privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a afla ce informaţii deţinem despre dumneavoastră şi în ce scopuri şi de a modifica aceste date, dacă este cazul; aveţi, de asemenea, dreptul de a ne solicita să nu utilizăm aceste informaţii, pe motive întemeiate legitime. Vom lua toate măsurile posibile pentru a vă respecta dorinţele. Este posibil, cu toate acestea, ca anumite prevederi legale, în special cele privitoare la aspecte de siguranţă şi la reglementarea domeniului financiar, să nu ne permită acest lucru. Aveţi, de asemenea, dreptul de a nu fi supus deciziilor individuale efectuate prin mijloace automatizate.

Întrebări frecvente cu privire la Politica de Confidenţialitate

Colectarea acestor informaţii va permite Asociatia să îndeplinească următoarele obiective:
1. Să facă acest site mai accesibil şi mai funcţional pentru dumneavoastră, nesolicitând introducetea informaţiilor în mai multe rânduri.
2. Să furnizăm mai rapid informaţii.
3. Să generăm conţinut mai relevant pentru dumneavoastră.
4. Să vă ajutăm să identificaţi cu uşurinţă serviciile ori informaţiile pe care Asociatia Atipic vi le poate oferi.
5. Să folosim aceste informaţii pentru a aduce îmbunătăţiri site-ului.
6. Să identificăm tendinţe generale cu privire la site şi la utilizarea acestuia.
7. Să vă furnizăm serviciile şi produsele solicitate Asociatia Atipic
8. Să vă informăm cu privire la noi produse, oferte speciale, informaţii actualizate şi alte noi servicii pe care Asociatia Atipic consideră că ar putea fi utile pentru dumneavoastră. În cazurile în care avem acordul dumneavoastră, este posibil să autorizăm alte societăţi să ia direct legătura cu dumneavoastră.

Ce informaţii pot fi colectate de către Asociatia Atipic?

La Asociatia Atipic, ne-am propus să vă oferim un control cât mai mare asupra informaţiilor dumneavoastră personale. În general, puteţi vizita site-urile Asoctia Atipic fără a ne spune cine sunteţi sau a ne dezvălui orice alte informaţii personale. În anumite situaţii, însă, e posibil să avem nevoie de informaţii cu privire la dumneavoastră, cum ar fi numele ori adresa. Este intenţia noastră să vă atenţionăm înainte de a colecta prin intermediul internetului informaţii cu caracter personal de la dumneavoastră.

Chiar înainte de înregistrare vom colecta informaţii anonime cu privire la modul în care aţi utilizat acest site. Aceasta este o procedură uzuală pentru orice site de pe Internet. Informaţiile colectate nu vă identifică personal dar ne pot fi utile pentru scopurile noastre de marketing sau pentru îmbunătăţirea serviciilor pe care vi le oferim.

Dacă sunteţi de acord să furnizaţi Asociatia Atipic, prin intermediul internetului, informaţii personale necesare – de exemplu, pentru a coresponda cu dumneavoastră, a procesa o comandă ori a vă abona, intenţionăm să vă informăm despre modul exact în care vom utiliza aceste informaţii. Dacă ne anunţaţi că nu doriţi ca aceste informaţii să fie folosite de către noi pentru a ţine legătura cu dumneavoastră, vă vom respecta dorinţa.

Asoctia Atipic va colecta şi prelucra următoarele categorii de informaţii despre dumneavoastră:
· date de facturare;
· date de livrare;
· mod de plată/ detalii;
· detalii despre client (număr de cont, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail);
· numele şi prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, data naşterii, vârsta, sexul, starea civilă, numărul de telefon (de acasă, de la birou, mobil, fax)

Vă vom informa în avans când intenţionăm să colectăm date personale suplimentare despre dumneavoastră.

Cum va colecta şi stoca Asociatia Atipic aceste informaţii?

Acest site poate colecta informaţii despre dumneavoastră în mai multe moduri; fie solicitându-le direct de la dumneavoastră (de exemplu, printr-un formular de înregistrare), fie înregistrând automat informaţii despre vizita dumneavoastră pe acest site. De exemplu, e posibil să colectăm informaţii despre paginile pe care le-aţi vizitat sau să înregistrăm alegerile pe care le-aţi făcut.

Informaţiile sunt stocate într-un mediu securizat protejat de o combinaţie de mijloace fizice şi tehnice. Publicul nu are niciun fel de acces la aceste informaţii.

Cât timp va stoca Asociatia Atipic aceste informaţii?

Asociatia Atipic va stoca aceste informaţii într-un mediu sigur şi protejat pentru toată perioada desfăşurării activităţii sale , atât timp cât considerăm că informaţiile ne pot ajuta să înţelegem mai bine cum vă putem deservi şi respecta dorinţele, cu excepţia cazului în care ne solicitaţi, pe baza unor motive legitime temeinice, să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră. Dincolo de acest considerent, legislaţia în vigoare ne poate impune păstrarea informaţiilor pentru o anumită perioadă de timp.

Pentru a înţelege cum puteţi modifica sau actualiza informaţiile stocate despre dumneavoastră vă rugăm să consultaţi întrebarea corespunzătoare din această secţiune.

De ce se colectează aceste informaţii?

Avem nevoie de aceste informaţii pentru a ne îmbunătăţi serviciile pe care vi le oferim; ne dorim să facilităm adaptarea serviciilor şi produsele noastre nevoilor dumneavoastră specifice. De asemenea, avem nevoie de aceste date pentru a vă furniza serviciile şi informaţiile solicitate şi a vă ţine la curent cu iniţiativele noastre.

Care este aplicabilitatea acestei politici?

Politica de Confidenţialitate se aplică site-urilor destinate consumatorilor individuali. Ea nu se aplică vizitatorilor care reprezintă persoane juridice.